Nedfrysning av ägg

Nedfrysning av ägg

Observera – Nedfrysning av ägg bör ske före 38 års ålder. 

 • Konsultation/utredning inför nedfrysning av ägg – 3 000 kr
  Inkluderar läkarbesök och blodprovstagning
 • Första behandlingen – 35 000 kr
  Inkluderar ett års frysförvaring
 • Påföljande behandlingar – 29 000 kr
 • Frysförvaring – 3 000 kr/år

Behandlingar med tidigare frysta ägg

 • ICSI, frysta ägg och egna spermier – 31 000 kr
  Inkluderar läkarbesök, spermaprov, stimulering och en återföring
 • IVF med ICSI, frysta ägg och egna spermier – 52 000 kr
  Inkluderar läkarbesök, spermaprov, stimulering och en återföring
 • ICSI, frysta ägg och donerade spermier – 40 000 kr
  Inkluderar läkarbesök, pregnancy slot, stimulering och en återföring. Kostnad tillkommer för särskild prövning (var god se Donationsbehandling)
 • IVF med ICSI, frysta ägg och donerade spermier – 59 000 kr
  Inkluderar läkarbesök, pregnancy slot, stimulering och en återföring. Kostnad tillkommer för särskild prövning (var god se Donationsbehandling)
 • Frysförvaring av embryon – 3 000 kr/år

 

Observera att uteblivet besök/besök som avbokats mindre än 24 timmar innan besökstillfälle kommer att debiteras med 400 kr (gäller både regionfinansierat besök och privat finansierat besök).

Observera att eventuell blodprovstagning som gjorts inför besök hos oss debiteras vid uteblivet/avbokat besök utan att nytt läkarbesök bokats.Betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum.
Vid provrörsbefrukningsbehandling ska betalning vara oss tillhanda före äggaspiration. Faktura skickas ut vid behandlingsstart. Vi reserverar oss för prisändringar på grund av kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Eventuella läkemedelskostnader och kostnader för ägglossningsstickor tillkommer.